Nabízíme dlouhodobý pronájem pozemku

za účelem vybudování letního tábora
 
pozemek se nachází v katastrálním území obce Pojbuky (okr. Tábor) u rybníka dlouhý
 
1078/3 4648
1079/1 4657

parcelní číslo 1078/3 výměra 4648 m2
parcelní číslo 1079/1 výměra 4657 m2

jedná se o louky, které jsou nyní zarostlé náletovými dřevinami

Katastr

roční nájemné 10.000 Kč
nájem na dobu určitou 5-10 let s možností prolongace

další podmínky: zajistit geodetické zaměření pozemku, umisťování pouze dočaných staveb, vyčištění pozemků

zájemci pište na: mail@natabor.cz